Værd at vide som lejer

Ønsker du at leje en bolig gennem Housing4rent, så kan du her finde svar på de oftest stillede spørgsmål. Hvis du stadig mangler svar, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: + 45 53 53 45 51.

Der er som udgangspunkt bopælspligt på alle ejendomme i Danmark, hvor der tidligere har været registreret en eller flere personer som beboere. Vi har kun meget få ejendomme, hvor der ikke er bopælspligt. Boligerne kan kun lejes ud til lejere, der har adresse andetsteds i landet. Helt konkret betyder det, at en lejer ikke vil kunne have sin adresse på boligen.

Huslejen for lejemålet står på vores hjemmeside og hertil tillægges forbrug for vand, varme, el og internet.
Lejeren skal betale husleje indtil lejemålet udløber. Hvis lejeren fraflytter boligen før opsigelsesperioden er udløbet, skal lejeren betale husleje indtil denne periode er udløbet. Fraflytter lejeren, skal udlejer have adgang til at kunne inspicere boligen. Lejeren skal oplyse sin nye kontaktadresse senest 8 dage før udflytningsdatoen.

Udlejer har ret til afslå et tilbud fra lejer, såfremt denne påregner én beboer per værelse på bopælen. Dette er reguleret af boligreguleringsloven § 52. Ved to, eller flere beboere pr. værelse, skal udlejer, ifølge dansk lovgivning, afslå lejers tilbud.

Hvis du lejer et møbleret lejemål er det udlejers indboforsikring der dækker det lejede møblement.
Du skal selv tegne en indboforsikring for det, du medbringer. Det er derfor vigtigt at du har en indboforsikring, såfremt der skulle ske noget i lejeperioden.

De fleste lejekontrakter, som udarbejdes af Housing4rent er tidsbegrænsede. I vores kontrakter er der normalt 9 måneders uopsigelighed og derefter kan lejer opsige med 3 måneders varsel. I de fleste tilfælde kan en tidsbegrænset lejekontrakt ikke opsiges, hverken af lejer eller udlejer, med mindre andet er fremført i kontrakten, eller hvis den fastsatte lejeperiode er under et år.

I visse kontrakter tilføjes en diplomatklausul, som oftest anvendes for expats. Diplomater tilbydes en såkaldt diplomatklausul i kontrakten. Dette betyder af de til enhver tid, med tre måneders varsel, kan opsige lejemålet, dog kun hvis de bliver sendt ud af Danmark.

Det mest normale er, at udlejer ønsker 3 måneders depositum samt første måneds husleje, som skal betales inden der overdrages nøgler. I sjældne tilfælde vil udlejer kræve 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt leje. Det er også udlejers ret at kræve op til 1 års bankgaranti.

Når lejemålet ophører vil udlejer skulle betale depositummet tilbage. Udlejer har to uger til at vurdere lejemålet og i tilfælde af skader som skal udbedres, tilbageholdes depositum indtil udbedringen er foretaget.

Når du som lejer afleverer en lejebolig tilbage skal det ske i samme stand, som lejemålet var ved overtagelse, dog med undtagelse af almindelig slidtage. Udlejer kan aldrig kræve at boligen skal leveres tilbage i bedre stand end den blev overtaget.
Hvis lejemålet overtages ny istandsat skal det afleveres tilbage som normal istandsat. Udlejer kan kun kræve normalistandsættelse, det vil sige 2 gange maling og en let slibning af gulve.

Lejer har er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse. Den udvendige vedligeholdelse af lejemålet samt fornyelse af tekniske installationer, herunder nedbrud på hårde hvidevarer, påhviler udlejer medmindre disse er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse.

Rygning er ikke tilladt i vores lejemål. Ryger lejeren alligevel i lejemålet, vil lejer skulle betale en specialist for få fjernet sporene fra røgen.

Nogle af Housing4rents boliger kan lejes møbleret. Disse boliger overtages med fuldt møblement, og lejer skal derfor kun medbringe deres personlige ejendele med. Det er lejers ansvar at passe på møblerne. Lejer vil modtage en inventarliste sammen med lejekontrakten.

Udlejer bestemmer om der må være kæledyr i boligen. Der kan ligeledes være restriktioner på kæledyr fra ejendomsforeningen. Om der må være kæledyr i boligen fremgår på vores hjemmeside.